Członkowie Honorowi

Wojciech Bień

dr Wojciech Bień
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii / Katedra Turystyki

Jachtowy Sternik Morski PZŻ, Sternik Motorowodny PZMiNW. Uczestnik rejsów morskich, organizator wielu mazurskich rejsów na obozach wędrownych. Instruktor żeglarstwa na programowych obozach letnich WWFiF.


dr Paweł Pakosz
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii / Katedra Antropomotoryki i Biomechaniki

Żeglarz Jachtowy ISSA. Instruktor żeglarstwa na programowych obozach letnich WWFiF.


dr Przemysław Domaszewski
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii / Katedra Antropomotoryki i Biomechaniki

Jachtowy Sternik Morski PZŻ. Sternik Motorowodny PZMiNW. Uczestnik rejsów morskich. Instruktor żeglarstwa na programowych obozach letnich WWFiF.


mgr Sebastian Konieczny

Instruktor Sportu – Żeglarstwo, Jachtowy Sternik Morski PZŻ, Morski Sternik Motorowodny PZMiNW. Uczestnik rejsów morskich. Instruktor żeglarstwa na programowych obozach letnich WWFiF.


Współpracują z nami:

  • dr hab. Zofia Kostrzycka prof. PO – sternik jachtowy (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej)
  • dr inż. arch. Monika Ewa Adamska – sternik jachtowy (Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej)
  • Opolskiego Klubu Wodnego – OKW “Neptun” http://www.neptun.opole.pl
  • Towarzystwo Przyjaciół 41 HDŻ “TOP 41
  • Opolskie Stowarzyszenie “Pieśni Spod Żagli”
Facebook